ILMU YANG SEBENARNYA

6 Aug 2021Redaksi Artikel Ilmiyah

ILMU YANG SEBENARNYA

Masruq bin Ajda’ Rahimahullah Ta’ala bertutur:
Cukuplah seorang itu dikatakan berilmu bila ia merasa takut kepada Allah. Dan cukuplah seorang itu dikatakan bodoh ketika ia merasa ujub dengan ilmunya.
(Siyar A’lam An Nubalaa’ 1/446)