Bedah Buku Shirothul Mustaqim

Program yang bertujuan meningkatkan keimanan masyarakat terhadap Islam melalui Bedah Buku Shirotul Mustaqim (BBSM) yang diterbitkan oleh Lajnah Ilmiyah HASMI dengan pemateri dari para ustad HASMI dan diselenggarakan di masjid-masjid yang siap untuk diadakan kajian bedah buku shirotul mustaqim gratis dan terbuka untuk umum.